15 februari 2012

Het gaat vaak goed tussen bestuur en dirigent. De meeste koren overleggen goed met hun dirigent over invulling van het repertoire en het programma van het concert.

Maar het kan een keer voorkomen dat de meningen uiteen lopen en dat bestuur (of commissie) en dirigent lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Vooral in het geval van repertoirekeuze voor een concert kan dit een erg frustrerend iets zijn.

Toch is het zo dat je vaak, in zulke gevallen, echt het beste naar de dirigent kunt luisteren. Als een dirigent een stuk of arrangement niet wil programmeren (hoe hard en lang er ook aan het arrangement gewerkt is), en hij/zij heeft daar goede redenen voor, vind ik persoonlijk dat je naar hem moet luisteren.

Ik zeg dit niet omdat ik zelf dirigent ben. Wanneer ik namelijk in het publiek zit bij een optreden van een willekeurig koor, straf ik de dirigent af voor alles wat er artistiek gezien niet klopt. En ik weet dat ik niet de enige hierin ben. Zo werkt het nu eenmaal.

De dirigent is het artistieke gezicht van het koor en kan zijn reputatie en professionaliteit flink ‘upgraden’ of schaden door bepaalde keuzes te maken. Help hem hierbij in plaats van hem hierbij in de weg te zitten.

Rogier IJmker is sinds het jaar 2000 professioneel bezig met het dirigeren en arrangeren voor koren. Alle ervaring en kennis die hij heeft opgedaan in al die jaren wil hij nu delen via www.dirigentenacademie.nl.

Verder is hij dirigent van drie koren en schrijft hij arrangementen voor koren en vocal groups in binnen- en buitenland, voor (semi-)professionele maar ook amateurgezelschappen.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>