27 september 2013

Zoals je weet heet een dirigent in het Engels een conductor. En zoals je weet heeft dat woord verder o.a. nog de betekenis van conducteur (trein) en geleider (elektriciteit). En verder weet je misschien intussen dat ik in deze blogs altijd probeer om de grenzen van onze opvatting over muziek, koor, zingen en dirigeren verder op te rekken.

Het Doel

Met dank aan Wiki zien we de volgende overeenkomstige eigenschappen tussen de conducteur en de dirigent: Zorgen dat de trein op tijd vertrekt.

Da’s natuurlijk de beruchte inzet , waarbij de man/vrouw met de pet een fluitje tot zijn beschikking heeft en de man/vrouw met het stokje zijn gebaren en mimiek in de strijd gooit. Maar het doel is hetzelfde: zorgen dat iedereen binnenboord is wanneer het begint. Zorgen dat wagons met vracht worden aangekoppeld of afgekoppeld.

Dat heeft van doen met het aangeven van al datgene wat ‘meegenomen’ moet worden tijdens het zingen, dus de dirigent is (in zijn functie van niet-zingende, coördinerende functionaris) o.a. het externe geheugen, en de souffleur van het koor. Papierwerk onderweg bijhouden, administrator.

De dirigent kan naar het geheel luisteren, terwijl de leden zingen, en houdt bij wat er onderweg passeert om dat later te kunnen reflecteren aan het koor. (Het is aan te bevelen om als koor zonder papier te zingen, maar dat is een hoofdstuk apart). Veiligheidsvoorschriften navolgen.

De Dirigent En De Omgevingsfactoren

De dirigent zorgt ervoor dat alle omgevingsfactoren die de concentratie of de sfeer kunnen verstoren worden geneutraliseerd of opgelost. Hij/zij is niet alleen muzikaal verantwoordelijk, maar ook qua ‘conductiviteit’ in de elektrische zin (dat is de stroom van de muziek geleiden).

Kaartjes knippen

Hij/zij checkt of iedereen de juiste intenties en dezelfde (be)stemming in gedachten heeft en of iedereen ‘fit’ is om aan de reis deel te nemen.

Deuren openen en sluiten

De dirigent is degene die het overzicht neemt, heeft en houdt van het begin tot het einde van een optreden.

En nu rijden maar: Kedengedeng…..

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>