12 augustus 2013

Een van de vragen die ik vaak krijg, gaat over het salaris van koordirigenten. Ik heb daar zo mijn eigen ideeën over en die heb ik geprobeerd hieronder te beschrijven. Omdat dit zo’n ‘hot item’ is (elke keer weer), hoop ik dat je je mening met mij wilt delen onder dit artikel.

Richttarieven

Een van de argumenten bij het bepalen van mijn honorarium zijn de zogenaamde richttarieven van bijvoorbeeld Koornetwerk Nederland of Unisono. Doordat koren, in ieder geval die van mij, voornamelijk bestaan uit mensen in loondienst, houden ze vast aan een salarisgedachte: ‘Je krijgt dat per uur/per repetitie en dat is het!’.

Er wordt dan niet gekeken naar wat een dirigent waard is en wat hij voor de groep betekent of kan betekenen, maar naar de schijnbaar geldende norm opgesteld door een landelijke organisatie.

Salaris Van Koordirigenten

Ondernemers

Ik heb helaas geen harde cijfers, maar ik wilde het toch graag benoemen dus dat doe ik dan maar even op deze manier.

Er zijn dirigenten die naast hun dirigentschap bij koren ook in loondienst zijn en daar hun leven mee onderhouden. Dit is natuurlijk helemaal prima en ik ben de laatste die daar wat van wil zeggen. Ik ben juist erg blij dat die mensen er zijn!

Echter, daarnaast zijn er dirigenten die leven van het vak, de zogenaamde culturele ondernemer. Wanneer je het salaris van koordirigenten wil vastleggen in een algemeen landelijk tarief is dat net zoiets als het vastleggen van het inkomen van een ondernemer.

En onder ondernemers zijn er grote verschillen in inkomens te bemerken: ze verdienen meestal wat ze waard zijn.

Waarde

Wat ik in dit artikel probeer te zeggen, is dat koren vaker zouden moeten kijken naar wat een dirigent waard is en wat die waarde is voor de groep in plaats van de landelijke richttarieven voor dirigenten erbij te pakken.

Daarnaast is het natuurlijk ook belangrijk dat je als groep weet wat je doelen zijn. Bij een bepaald ambitieniveau hoort natuurlijk een bepaald niveau dirigent, waar weer een ander prijskaartje aan hangt.

Hopelijk heb ik mijn punt duidelijk kunnen maken in dit artikel. Ik hoor graag wat jouw mening is over dit topic.

Rogier IJmker is sinds het jaar 2000 professioneel bezig met het dirigeren en arrangeren voor koren. Alle ervaring en kennis die hij heeft opgedaan in al die jaren wil hij nu delen via www.dirigentenacademie.nl.

Verder is hij dirigent van drie koren en schrijft hij arrangementen voor koren en vocal groups in binnen- en buitenland, voor (semi-)professionele maar ook amateurgezelschappen.

 • Helemaal eens met Rogier. En daarbij wil ik nog toevoegen dat dirigenten in het algemeen zwaar onder betaald worden, denk ik. Als je kijkt wat voor werk erbij komt kijken, als je dit vak goed wilt uitvoeren, en het betaald zou worden met het uurtarief van de timmerman, zou de contributie wel eens veel hoger moeten worden dan nu het geval is bij de meeste koren. Dus dirigenten, weet wat je waard bent!

 • Lester schreef:

  Prima stuk, wat ik helemaal kan onderschrijven. Koren kijken vaak alleen naar hun eigen portomonnee (en inderdaad de salarislijstjes) en vinden dat jij als dirigent je daar maar naar moet voegen. Ik zeg altijd: dit is mijn vraagprijs en als je mij wilt hebben als dirigent, dan zul je me daarin behoorlijk tegemoet moeten komen. Verder blijft het een kwestie van geven en nemen, maar dat moet dan wel van beide kanten komen.

 • Het is niet meer dan gezond dat koren naar hun eigen portemonnee kijken. Als het koor zichzelf naar de knoppen helpt omdat het teveel betaalt aan zijn dirigent, is de dirigent ook zijn/haar baan kwijt. De vergelijking met de timmerman gaat aan alle kanten mank: de timmerman haalt fysiek zijn pensioen vrijwel nooit en heeft daarnaast regelmatig geen werk vanwege vorstverlet e.d.
  Koren hebben daarnaast last van het feit dat subsidiekranen dicht worden gedraaid.

 • Nu ben ik benieuwd, Rogier, of jij de richtlijnen van de VNK onderschrijft.

  – Ten eerste of je het eens bent met deze tarieven (te hoog, te laag?)
  – Ten tweede of je het überhaupt ermee eens bent dát ze vastgesteld worden.

  Zoals je zegt, worden in andere vakgebieden de richtlijnen voor tarieven ook niet vastgelegd.

  • De tarieven zijn voor koren heel nuttig, in de zin dat ze een handvat geven voor een tarief van hun dirigent.

   Er is alleen een probleem; vaak zijn koorleden mensen in loondienst die dus ook dat concept projecteren op hun dirigent (‘Ik verdien nog geen €30 per uur dus waarom zou jij dan €100 per repetitie moeten verdienen?’. Geloof me, ik heb in mijn loopbaan heel veel discussies gevoerd met verschillende koren en telkens wat dit een van de grootste argumenten die op tafel werd gegooid door bestuursleden).

   Dat ze er zijn vind ik goed. Hoe ermee om wordt gegaan door de koren is vaak minder handig. Maar daar moet je mee dealen als ondernemer, denk ik.

   En over de hoogte kan ik helaas niks zeggen. Het lijkt me dat ik zelf in kan schatten wat mijn waarde is voor een koor. Of het koor het daar ook mee eens is, is een tweede. Een kwestie van vraag en aanbod.

   Je kwaliteit kun je afleiden uit:

   – CV (wat heb je in het verleden gepresteerd)
   – inzet (voorbereidend werk, extra werkzaamheden)
   – continuïteit in kwaliteit (wat moet blijken uit de repetities)
   – verdere kwaliteiten voor het functioneren van het koor (wat neem je nog meer mee aan vaardigheden)

   Wat maakt nou een dirigent €54 of €68 waard per repetitie-uur? In mijn ogen kun je dat zeker niet aflezen aan het diploma (nog zo’n vreemd fenomeen!).

   Er zijn zat prutsers te vinden met een papiertje op zak. Er zijn ook supergoeie dirigenten die alles in de praktijk hebben geleerd met hier en daar workshops te volgen. Die tweede groep zou dan zo’n €50 minder krijgen dan wanneer diegene een papiertje heeft bekostigt? Een beetje vreemd in mijn ogen.

   Ik denk dat je kennis moet nemen van de hoogte van dit soort tarieven, maar dat je samen met het bestuur moet kijken of je die ook daadwerkelijk gaat hanteren. De hoogte is, in mijn ogen, voor iedere dirigent en situatie anders.

 • Esther schreef:

  Dank je! Dat had ik nu net even nodig!

  Esther

 • De ene wijn is de andere niet. En net als bij andere brancheprofessionals is de ene professional ook de andere niet. Ook in andere branches bestaan voor zelfstandige professionals richtlijnen, maar het uiteindelijk overeen te komen honorarium wordt door veel meer elementen bepaald. Zo valt het mij altijd weer op dat bij geen van de richtlijnen voor dirigenten rekening gehouden wordt met het aantal ervaringsjaren. Ik heb daar recent nog een hele discussie over gevoerd.

  Als je vindt dat je een professional bent, positioneer je dan ook als professional: ook in de onderhandeling vooraf!

  Neem dus ook prijsbepalende elementen mee als:
  – Hoe graag wil je dat koor dirigeren?
  – Wat is het niveau van het koor?
  – Wat is de ambitie van het koor?
  – Hoe groot is het koor?
  – Heeft het koor de keuze of heb jij de keuze?
  – Wat zijn jouw onderscheidende kwaliteiten?
  – Past het koor bij de kwaliteiten die jou onderscheiden?
  – et cetera.

  Ik ken dirigenten die 250 ero per uur verdienen, maar ik ken ook dirigenten die de meeste koren er nog niet gratis voor willen hebben staan… In beide gevallen bieden ‘de richtlijnen’ geen soelaas…

 • {"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
  >