Sommigen vinden het niks en anderen vinden het heerlijk: Facebook. Eerlijk is eerlijk: het is een tijdverslindend monster, maar o, zo handig.

Een jaar of wat geleden ben ik het Dirigenten Platform Nederland begonnen op Facebook. Dirigenten kunnen daar vragen stellen aan collega’s om op die manier antwoorden te krijgen op vragen en/of probleemgevallen.

Wat nou zo leuk is, is dat een keer in de zoveel tijd er vragen worden gesteld waar massaal op wordt gereageerd. Zo leidde onderstaande vraag tot een levendige discussie onder de leden:

“Heeft een bestuur meer ‘stemrecht’ in de keuze van nieuw repertoire, of is de stem van ieder koorlid even groot? Wat vinden jullie?”

Omdat niet iedereen op Facebook een account heeft, leek het me interessant om deze discussie ook op dit blog eens langs te laten komen.

De Verantwoordelijkheid Van Bestuur En Dirigent

Het bestuur van een koor haalt soms veel verantwoordelijkheid naar zichzelf toe. En uiteraard is dat ook niet zo gek. Zij beslist veel voor het koor en is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging.

Maar er is mijns inziens wel een aantal zaken waar het bestuur zich verre van moet houden.

Zo is het bestuur verantwoordelijk voor organisatorische en administratieve zaken, maar zeker niet voor de artistieke kant.

Het bestuur dient er wat mij betreft voor te zorgen dat de voorwaarden voor de artistieke kant van de zaak zo optimaal mogelijk zijn.

De dirigent is wat mij betreft de eindverantwoordelijke voor deze artistieke kant. Hij/zij is voor de buitenwereld het gezicht van de groep en wordt hierop dan ook afgerekend door het publiek. Het lijkt me daarom niet zo gek dat de dirigent hier dan ook een uitzonderlijk zware stem in heeft.

Als het goed is heeft de dirigent een opleiding of in ieder geval, door bijvoorbeeld ervaring, meer inzicht in haalbaarheid van repertoire.

Titels

Leden denken vaak in titels en keuren op basis daarvan (en wat ze op de radio horen) goed of af. Als dirigent kun je dan vaak net iets verder denken en zoeken naar originele arrangementen met een twist. Hierdoor kan een ‘saaie’ of nietszeggende titel een waanzinnige upgrade betekenen.

Dit zijn dingen waar de meeste koorzangers dan niet aan denken, maar hierin wordt wel het onderscheid gemaakt tussen zanger en dirigent. Het bestuur heeft hierin geen enkele taak om zich ermee te bemoeien.

Muziekcommissie

Een dirigent moet echter wel oppassen met het ‘er doordrukken’ van titels. Soms is er gewoonweg te weinig draagvlak vanuit het koor. En wanneer je alle leden laat meebepalen in de keuze van het repertoire gaat dit erg stroef lopen en ga je te langzaam vooruit.

Een oplossing hiervoor is de muziekcommissie. Deze commissie ziet erop toe dat de stem van het koor gehoord blijft worden. Leden kunnen vaak titels aandragen bij de muziekcommissie die daar dan worden besproken.

Uiteindelijk is het dan wel de dirigent die bepaald of een nummer zal worden gezongen of niet. Hij/zij zal soms ook water bij de wijn moeten doen, net als sommige leden. Je kunt niet alles leuk vinden. 😉

Rommeltje

Het wordt een rommeltje wanneer een bestuur nog wil gaan ingrijpen in de selectie die de muziekcommissie naar buiten wil brengen. Nog eventjes kijken of de titels die genoemd worden in de selectie hun wel aanstaan.

Sorry, maar hier is het bestuur niet voor. Op deze manier krijgt het bestuur dus een extra zware stem vergeleken bij de rest van de leden. Dat kan gewoon niet!

Stel dat je de leden nog wilt laten meestemmen over de titels, dan zullen ook de bestuursleden even van hun troon moeten afstappen om zich onder het ‘gewone volk’ te mengen tijdens de stemming.

Statuten

Bovenstaand probleem kan natuurlijk alleen maar voorkomen omdat de verantwoordelijkheid van bestuurd, dirigent en commissies niet duidelijk genoeg is vastgelegd.

Op het moment dat je dit op een goede manier vastlegt, is het duidelijk en zal dit probleem zich minder snel voor kunnen doen.

Dus:

 • Maak goede afspraken over verantwoordelijkheid en taken
 • Onderschat de inzichten en vaardigheden van je dirigent niet bij de keuze van titels

Is er iemand met hetzelfde probleem? Heb jij ook wel eens last gehad van een ‘dictatoriaal’ bestuur omdat een bestuur graag zelf de touwtjes in handen wilde houden? Vertel ons hierover in een reactie. 

Rogier IJmker is sinds het jaar 2000 professioneel bezig met het dirigeren en arrangeren voor koren. Alle ervaring en kennis die hij heeft opgedaan in al die jaren wil hij nu delen via www.dirigentenacademie.nl.

Verder is hij dirigent van drie koren en schrijft hij arrangementen voor koren en vocal groups in binnen- en buitenland, voor (semi-)professionele maar ook amateurgezelschappen.

 • Joan Schelpe schreef:

  Beste Rogier,
  Fijn artikel wat ik als lid van de Muziekcommissie kan voorschotelen aan ons “rijper” koor/”bestuur” kan gebruiken.
  En de bronvermelding wordt zeker niet vergeten. Met vriendelijke groeten,
  Joan Schelpe ()

  • Fijn Joan! Hopelijk helpt het met het op gang brengen van een vruchtbare en constructieve discussie.

 • {"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
  >