13 juli 2011

Op het conservatorium, tijdens mijn Docent Muziek-periode, kregen we lessen koordirectie van een docent die wist wat hij wou. En dat wist je ook; wanneer je een stuk niet goed had voorbereid kreeg je toch een redelijke wind van voren. En dat maakte wel indruk.

Op een gegeven moment was het weer zover en je kon weer vuur in de ogen van die man zien (ik overdrijf een beetje, maar als jonkies maak je je leraar toch niet echt graag boos).

Hij kwam er in deze les achter dat we gewoonweg niet wisten hoe we een stuk moesten voorbereiden. Het was voor hem zo vanzelfsprekend dat hij het ons niet had geleerd. Hij ging er vanuit dat iedereen dit wist.

Hij kwam met een lijstje voor het voorbereiden van een repetitie. Misschien ook wel handig voor jou als dirigent. En zoals altijd: neem ervan mee wat je ervan kunt gebruiken. 😉

1. Componist

Zoek zoveel mogelijk info over de componist van het stuk (wanneer leefde hij, wie waren zijn invloeden, welke werken heeft hij nog meer geschreven, etc).

2. Tekst

Waar gaat de tekst over? Zoek zoveel mogelijk info over de dichter van het stuk (wanneer leefde hij, wie waren zijn invloeden, welke werken heeft hij nog meer geschreven, etc). 

3. Harmonie

Maak een harmonische analyse van het stuk.

4. Melodie & Ritme

Wat zijn de melodische verlopen? Wat is de hoofdmelodie? Welke ritmes komen vaak in het stuk voor?

5. Vormanalyse

Analyseer de vorm van het stuk. Hoe zit het stuk in elkaar? Werk van groot naar klein.

6. Interpretatie

Bedenk voor jezelf waar je welk tempo/welke dynamiek/welke articulatie wilt hebben. Denk na over frasering!

7. Dirigeren

Dirigeer het stuk voor jezelf. Ga het aangeven van inzetten oefenen. Oefen het aangeven van de dynamiek/frasering/tempo/articulatie. Wees zo duidelijk mogelijk.

8. Repetitieschema en methodiek

Maak een overzicht van je repetitie en ga na wat je wilt bereiken aan resultaat. Denk na over de te nemen stappen van aanleren en/of repeteren.

Een heel lijstje, niet? Best interessant. En het heeft me ook enorm geholpen.

Het voordeel van het voorbereiden vanaf zo'n lijstje is dat je precies weet hoe een stuk in elkaar zit en waar de probleempunten kunnen gaan zitten. Je hebt er dan ook al over nagedacht hoe je die punten gaat aanpakken.

Waanzinnig handig dus! Je doet je koor en jezelf er een groot plezier mee; de effectiviteit van repeteren gaat er hard op vooruit!

Rogier IJmker is sinds het jaar 2000 professioneel bezig met het dirigeren en arrangeren voor koren. Alle ervaring en kennis die hij heeft opgedaan in al die jaren wil hij nu delen via www.dirigentenacademie.nl.

Verder is hij dirigent van drie koren en schrijft hij arrangementen voor koren en vocal groups in binnen- en buitenland, voor (semi-)professionele maar ook amateurgezelschappen.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>