juli 13, 2011

Op het conservatorium, tijdens mijn Docent Muziek-periode, kregen we lessen koordirectie van een docent die wist wat hij wou. En dat wist je ook; wanneer je een stuk niet goed had voorbereid kreeg je toch een redelijke wind van voren. En dat maakte wel indruk.

Op een gegeven moment was het weer zover en je kon weer vuur in de ogen van die man zien (ik overdrijf een beetje, maar als jonkies maak je je leraar toch niet echt graag boos). Hij kwam er in deze les achter dat we gewoonweg niet wisten hoe we een stuk moesten voorbereiden. Het was voor hem zo vanzelfsprekend dat hij het ons niet had geleerd. Hij ging er vanuit dat iedereen dit wist. Hij kwam met een lijstje voor het voorbereiden van een repetitie (let op: dit waren hoofdzakelijk lessen koordirectie klassieke muziek):

______________________________________________________________________________

1. Componist

Zoek zoveel mogelijk info over de componist van het stuk (wanneer leefde hij, wie waren zijn invloeden, welke werken heeft hij nog meer geschreven, etc)

2. a Dichter

Zoek zoveel mogelijk info over de dichter van het stuk (wanneer leefde hij, wie waren zijn invloeden, welke werken heeft hij nog meer geschreven, etc).

2. b Tekst

Waar gaat de tekst over?

===========

3. Harmonie

Maak een harmonische analyse van het stuk.

4. Melodie en ritme

Wat zijn de melodische verlopen? Wat is de hoofdmelodie? Welke ritmes komen vaak in het stuk voor?

5. vormanalyse

Analyseer de vorm van het stuk. Hoe zit het stuk in elkaar? Werk van groot naar klein.

6. interpretatie (tempo | dynamiek | frasering | articulatie)

Bedenk voor jezelf waar je welk tempo/welke dynamiek/welke articulatie wilt hebben. Denk na over frasering!

===========

7. dirigeren

Dirigeer het stuk voor jezelf. Ga het aangeven van inzetten oefenen. Oefen het aangeven van de dynamiek/frasering/tempo/articulatie. Wees zo duidelijk mogelijk.

8. repetitieschema en methodiek

Maak een overzicht van je repetitie en ga na wat je wilt bereiken aan resultaat. Denk na over de te nemen stappen van aanleren en/of repeteren.

______________________________________________________________________________

Een heel lijstje, niet? Best interessant. En het heeft me ook enorm geholpen. Ik heb zo’n lijstje even in een schemaatje gegoten voor de lichte muziek. Het is niet precies het bovenstaande lijstje, maar het heeft er wel erg veel van weg. Het voordeel van het voorbereiden vanaf zo’n lijstje is dat je precies weet hoe een arrangement in elkaar zit en waar de probleempunten kunnen gaan zitten. Je hebt er dan ook al over nagedacht hoe je die punten gaat aanpakken. Waanzinnig handig dus! Je doet je koor en jezelf er een groot plezier mee; de effectiviteit van repeteren gaat er hard op vooruit!

Ik zou het ook erg waarderen wanneer je een berichtje achterlaat of dit bericht deelt via Twitter of Facebook d.m.v. de knoppen onder de downloadlink.

Hieronder kun je het schemaatje downloaden. Veel plezier ermee.

 

rechter muisknop en selecteer ‘opslaan als…’
About the Author Rogier IJmker

Rogier IJmker is sinds het jaar 2000 werkzaam in het dirigeer- en arrangeervak. Alle ervaring en kennis die hij heeft opgedaan in al die jaren wil hij nu delen via www.dirigentenacademie.nl Verder is hij dirigent van drie koren en schrijft hij arrangementen voor groepen in binnen- en buitenland, voor (semi-)professionele maar ook amateurgezelschappen.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Free!

Book [Your Subject] Class!

Your first class is 100% free. Click the button below to get started!

>