20 januari 2013

Door de kleinste dingetjes aan te pakken bij je koor, zijn meestal de grootste resultaten te boeken. Zo ook in het geval van toonlengte in de begeleidingsfiguren.

Dirigenten zijn zich vaak niet bewust van het feit dat dit drastische gevolgen heeft voor de klank van het koor

Oe’tjes en Aah’tjes zijn nou niet bepaald de interessantste partijen om te moeten zingen. Het wordt gauw vervelend om te moeten doen. Helemaal wanneer je nog aan het repeteren bent.

Naar mate de repetitie vordert, worden de ritmes niet meer precies gezongen en worden eerder gestopt dan op papier staat. Het gevolg zijn vaak grotere stiltes aan het einde van een frase waar nog een deel van de begeleidingsklank had moeten klinken. En dat is jammer.

Goede arrangementen/arrangeurs zijn heel precies in het noteren van de lengte van de noten

Wanneer je arrangementen zingt van goede arrangeurs dan zijn de ritmes van de partijen heel precies opgeschreven. Op de onderstaande afbeelding zie je een noot die duurt tot de vierde tel. Bij een slordige uitvoering kan het maar zo zijn dat deze toon al niet meer te horen is vanaf de ‘3e’.

Toonlengte

Nog een voorbeeldje:

Toonlengte

Hier moet de toon klinken tot de ‘4e’. Wanneer je je hier niet bewust van bent, kan het maar zo zijn dat het koor de toon niet langer aanhoudt dan de vierde tel (en in het ergste geval bij de ‘3e’ al uitgezongen is).

Dit zijn grote verschillen en kunnen tot ‘doodvallende’ momenten leiden in de uitvoering. Daarnaast is de focus voor de intonatie vaak ook weg. Wanneer je namelijk weet dat je de toon nog iets langer moet aanhouden, ga je er vaak nog net iets harder voor werken. Maak hier een uitdaging van voor je zangers. Het is té belangrijk om te laten liggen.

Ga kijken naar dit soort figuren in je arrangementen/stukken

Het lijkt allemaal zo logisch en voor de hand liggend, een open deur. Maar helaas is de werkelijkheid vaak toch anders. Check bij je eigen koor eens of alle ritmische figuren wel helemaal uitgezongen worden. Let dan vooral op de begeleidingsfiguren, en dan ook vooral op de langer liggende tonen.

Is dit niet het geval dan kun je hier nog heel veel mee winnen in koorklank. Een kleine moeite, een groot resultaat.

Rogier IJmker is sinds het jaar 2000 professioneel bezig met het dirigeren en arrangeren voor koren. Alle ervaring en kennis die hij heeft opgedaan in al die jaren wil hij nu delen via www.dirigentenacademie.nl.

Verder is hij dirigent van drie koren en schrijft hij arrangementen voor koren en vocal groups in binnen- en buitenland, voor (semi-)professionele maar ook amateurgezelschappen.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>